Methods

LibertyMFD: A Lexicon to Assess the Moral Foundation of Liberty

Oscar Araque, Lorenzo Gatti, Kyriaki Kalimeri